Landelijk register kinderopvang

Ouders/verzorgers kunnen een kinderopvangtoeslag krijgen als zij gebruik maken van een kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiervoor moet de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Dat is bij ons het geval.

Deze LRK nummers zijn van ons:

Kinderdagverblijf Lien!171755790
Kinderdagverblijf Grote Haas161928420
Buitenschoolse opvang 4 t/m 13180561558
Buitenschoolse opvang 8 t/m 13337310397
Peutergroep VSV160374248
Buitenschoolse opvang VSV315062058