Geschillencommissie

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Vanzelfsprekend heeft ook Kinderopvang Lien! zich geregistreerd.

Indien u een klacht heeft willen wij u adviseren om dit eerst te bespreken met de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen niet uit breng dan Eveline Luchtmeijer op de hoogte.
Veel ouders vinden het lastig om die kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback pakt vaak positief uit. Als de medewerkers van Kinderopvang Lien! weten dat ouders iets vervelend vinden dan kan er iets aan gedaan worden.
Komt u er niet uit met Kinderopvang Lien!, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Klachtenloket Kinderopvang.