Beste Ouders,

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geindexeerd. Staatssecretaris D. Wiersma (SZW) heeft de tarieven voor 2022 bekend gemaakt. Aangezien deze stijging minimaal is, zal Kinderopvang Lien! helaas voor het eerst moeten afwijken van deze maximaal te vergoeden uurtarieven.

De volgende uurtarieven willen wij per 1 januari 2022 gaan hanteren.
Opvang 0-4 jaar
Eenmalige inschrijfkosten € 20,00
Uur prijs20212022
Dagopvang € 8,46 € 8,65 (max vergoed € 8,50)
Dagopvang Flex € 8,46 € 8,95 (max vergoed € 8,50)
Buitenschoolse opvang
Eenmalige inschrijfkosten € 20,00
Uur prijs20212022
inclusief vakantie opvang € 7,27 € 7,35 (max vergoed € 7,31)
exclusief vakantie opvang € 7,91 € 7,95 (max vergoed € 7,31)
Waarom deze stijging?
Personeelskosten zoals de cao-stijgingen ten gevolge van de inflatie, scholing en onverwachte ziekte/uitval (dit samen zorgt voor ongeveer 70% van de prijsstijging)
Kosten als huisvesting, voeding, luiers, meubilair en speelgoed stijgen jaarlijks in prijs ten gevolge van inflatie
Nieuwe en aangescherpte wetgeving die leidt tot kostenverhoging maar ook aanzienlijke kwaliteitsverhoging voor de kinderopvang.
Stijgende organisatiekosten zoals nieuwe software, telefoons, kantoorbenodigdheden, portokosten en verzekeringen.

In de bijlage heb ik bestanden toegevoegd die u meer duidelijkheid kunnen geven over hoeveel toeslag u ontvangt en hoeveel u zelf nog moet betalen in 2022. Dit alles is volledig inkomsten afhankelijk.
Denkt u eraan deze wijziging op tijd door te geven aan de belastingdienst, zodat u ook tijdig de juiste toeslag ontvangt? U kunt hiervoor de app kinderopvangtoeslag gebruiken. Komt u er niet helemaal uit? Vraag ons dan om hulp zodat we u kunnen aanmelden voor de persoonlijke begeleiding die de belastingdienst zelf organiseert.
Vriendelijke groet,
Eveline Luchtmeijer
Directie, Kinderopvang Lien!
Bijlage 1:Tabel kinderopvangtoeslag 2022 deel 1
Bijlage 2:Tabel kinderopvangtoeslag 2022 deel 2
Bijlage 3:Wat kost kinderopvang in Nederland?

Flexibele opvang: Wegens lange wachtlijsten is flexibele opvang voor het kinderdagverblijf op dit moment niet meer mogelijk. Er gelden geen andere tarieven. We werken met een maandbundel, binnen de maand kunnen de afgesproken dagdelen worden ingezet. Roosters dienen 2 weken voor start nieuwe maand te worden doorgegeven via email.
Inbegrepen: fruit, drinken, lunch, luiers en knutselmateriaal inbegrepen. Voor uitzonderingen zie ook de Huisregels. Aan het eind van het jaar wordt aan alle ouders de prijs voor het komend jaar doorgegeven.
Warme maaltijd
De warme maaltijd is nog steeds een succes. De warme maaltijd op de maandelijkse factuur vermeld. De opgegeven kinderen krijgen een gezonde en gevarieerde warme maaltijd en een toetje aangeboden aan het einde van de dag. € 2,00 voor de kinderen tot 1,5 jaar en € 2,50 voor de oudere kinderen. Aanmelden en afzeggen kan een week van te voren info@kinderopvang-lien.nl
Ruilen
Ruilen van dag/dagdeel mag mits dit 2 weken van te voren via email is aangevraagd en als de groepsgrootte dit toelaat.
Ruilen bij ziekte
Dit mag mits dit een dag van te voren telefonisch is doorgegeven, omdat we afhankelijk zijn van de groepsgrootte kunnen we geen garantie bieden dat ruilen altijd kan. Evt. broertjes/zusjes mogen die dag mee ruilen naar een andere dag diezelfde maand en als de groepsgrootte dit toelaat. Bij zieke kinderen die op een desbetreffende dag worden afgemeld of ziek moeten worden opgehaald wordt dag/dagdeel wel in rekening gebracht.
Kinderopvangtoeslag
Bovenstaande uurvergoeding is een brutoprijs. Omdat wij een geregisteerd kinderdagverblijf zijn, kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst.
Voor informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst: kinderopvang.
Ons registratienummer is: KDV 171755790
Kinderopvangtoeslag Calculator
Klik hier om te berekenen hoeveel u per saldo in 2022 voor uw kinderopvang betaald.
Betalingen
De kosten voor opvang moeten vooraf per maand worden voldaan. De factuur wordt op de 20e van de maand verstuurd per e-mail. Mocht u niet in het bezit zijn van e-mail, dan ontvangt u de factuur per post. De mogelijkheid bestaat om via automatische incasso de factuur te voldoen. U kunt een incassoformulier aanvragen bij Eveline. Als u het formulier vervolgens ingevuld en ondertekend inlevert, dan zorgen wij voor de administratieve afhandeling. Ook kunt u de kinderopvangtoeslag direct bij ons laten storten. U kunt dit aangeven bij de belastingdienst. Dan ontvangt u alleen een factuur van uw eigen bijdrage. Kinderdagverblief Lien!
Feestdagen/sluitdagen Lien!
2022
2e paasdag 18 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 26 mei
2e Pinksterdag 6 juni
2e kerstdag 26 december
Opzeggen/wijzigen contract
De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient altijd schriftelijk voor of op de laatste werkdag van de maand door ons ontvangen te zijn.
Voor verminderen van de contracturen geldt een verwerkingstermijn van een maand. De aanvraag dient via mail voor of op de laatste werkdag van de maand bij ons binnen te zijn.