Beste Ouders,

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Staatssecretaris T. Van Ark (SZW) heeft de tarieven voor 2021 bekend gemaakt. Kinderopvang Lien! houdt zich aan de uurtarieven die door de overheid worden geïndexeerd.

Tarieven per 1 januari 2021Opvang 0-4 jaar
Eenmalige inschrijfkosten € 20,00
Per dagdeel
maandag - vrijdag 7:00-12:30 of 12:30-18:00 € 46,53 (per uur € 8,46)
Verlengd uurtje € 8,46 per uur

Tarieven 2020Opvang 0-4 jaar
Eenmalige inschrijfkosten € 20,00
Per dagdeel
maandag - vrijdag 7:00-12:30 of 12:30-18:00 € 44,94 (per uur € 8,17)
Verlengd uurtje € 8,17 per uur
Flexibele opvang: er gelden geen andere tarieven. We werken met een maandbundel, binnen de maand kunnen de afgesproken dagdelen worden ingezet. Roosters dienen 2 weken voor start nieuwe maand te worden doorgegeven via email.
Inbegrepen: fruit, drinken, lunch, luiers en knutselmateriaal inbegrepen. Voor uitzonderingen zie ook de Huisregels. Aan het eind van het jaar wordt aan alle ouders de prijs voor het komend jaar doorgegeven.
Warme maaltijd
De warme maaltijd is nog steeds een succes. De warme maaltijd op de maandelijkse factuur vermeld.
De opgegeven kinderen krijgen een gezonde en gevarieerde warme maaltijd en een toetje aangeboden aan het einde van de dag.
€ 1,75 voor de kinderen tot 1,5 jaar en € 2,25 voor de oudere kinderen.
Aanmelden en afzeggen kan een week van te voren bij Ymke warmemaaltijd@kinderdagverblijf-lien.nl
Ruilen
Ruilen van dag/dagdeel mag mits dit 2 weken van te voren via email is aangevraagd en als de groepsgrootte dit toelaat.
Ruilen bij ziekte
Dit mag mits dit een dag van te voren telefonisch is doorgegeven, omdat we afhankelijk zijn van de groepsgrootte kunnen we geen garantie bieden dat ruilen altijd kan. Evt. broertjes/zusjes mogen die dag mee ruilen naar een andere dag diezelfde maand en als de groepsgrootte dit toelaat. Bij zieke kinderen die op een desbetreffende dag worden afgemeld of ziek moeten worden opgehaald wordt dag/dagdeel wel in rekening gebracht.
Kinderopvangtoeslag
Bovenstaande uurvergoeding is een brutoprijs. Omdat wij een geregisteerd kinderdagverblijf zijn, kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst.
Voor informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst: kinderopvang.
Ons registratienummer is: KDV 171755790
Kinderopvangtoeslag Calculator
Klik hier om te berekenen hoeveel u per saldo in 2021 voor uw kinderopvang betaald.
Betalingen
De kosten voor opvang moeten vooraf per maand worden voldaan. De factuur wordt op de 20e van de maand verstuurd per e-mail. Mocht u niet in het bezit zijn van e-mail, dan ontvangt u de factuur per post. De mogelijkheid bestaat om via automatische incasso de factuur te voldoen. U kunt een incassoformulier aanvragen bij Eveline. Als u het formulier vervolgens ingevuld en ondertekend inlevert, dan zorgen wij voor de administratieve afhandeling. Ook kunt u de kinderopvangtoeslag direct bij ons laten storten. U kunt dit aangeven bij de belastingdienst. Dan ontvangt u alleen een factuur van uw eigen bijdrage. Kinderdagverblief Lien!
Feestdagen/sluitdagen Lien!
2021
Nieuwjaarsdag 1 januari
2e paasdag 5 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 13 mei
2e Pinksterdag 24 mei
24 december zijn we open tot 18:00
1e kerstdag 25 december
2e kerstdag 26 december
31 december zijn we open tot 18:00
nieuwjaarsdag 2022 1 januari
Feestdagen/sluitdagen Lien!
2020
1e paasdag 12 april
2e paasdag 13 april
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
1e Pinksterdag 31 mei
2e Pinksterdag 1 juni
1e kerstdag 25 december
2e kerstdag 26 december
31 december zijn we open tot 18:00
nieuwjaarsdag 2021 1 januari
Opzeggen/wijzigen contract
De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient altijd schriftelijk voor of op de laatste werkdag van de maand door ons ontvangen te zijn.
Voor verminderen van de contracturen geldt een verwerkingstermijn van een maand. De aanvraag dient via mail voor of op de laatste werkdag van de maand bij ons binnen te zijn.