Uk & Puk


Unieke uitgave voor kinderen van 0 - 4 jaar
Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
Het complete spelen, ontdekken en groeien
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten.
Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.
Uk & Puk VVE-gecertificeerd!
Uk & Puk is erkend met het VVE-certificaat (voor- en vroegschoolse educatie). Wat betekent dat? Dat op theoretisch niveau aannemelijk is gemaakt dat Uk & Puk werkt en dat de doelen worden bereikt. Goed nieuws voor alle kindercentra die ermee werken of ermee willen werken!
We citeren de Erkenningscommissie Interventies:
"De commissie is goed te spreken over Uk & Puk. Het programma zit goed in elkaar en is uniek wat betreft de activiteiten voor de kleinste kinderen. Uk & Puk biedt een mooie doorgaande lijn met de interventies Ik & Ko of Schatkist."