Beleid


Huisregels en Pedagogisch beleid
Kinderopvang Lien! houdt van duidelijkheid. Daarom zijn huisregels opgesteld, zodat u vooraf weet hoe er gewerkt wordt, welke zaken al zijn geregeld en hoe we die nakomen.

Bijvoorbeeld over de speel- en rusttijden, medicijnverstrekking, voeding, verzorging en de controle daarop.

In de brochure Pedagogisch Beleidsplan laten we u kennismaken met het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf-Lien!

U kunt de brochures zelf downloaden. Lees ze zorgvuldig door, dat spaart een hoop vragen.

Mocht u na het lezen van deze huisregels of ons pedagogisch beleid nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan onze leidsters of een email sturen naar eveline@kinderopvang-lien.nl
Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoord geven.

->Kinderopvang Lien! is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van speelgoed, kleding of andere meegebrachte spullen van het kind.
Privacy beleid Kinderopvang Lien!
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Lees meer.
Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.
De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Lees meer.
Kinderdagverblijf Lien!