Tarieven per 1 januari 2019Voorschoolse opvang (VSO)
7:00-8:30 vaste afname 1,5 uur € 10,35 (per uur 6,90)
Buitenschoolse opvang (BSO)
ma/dins/donderdag 15:00-18:00 (minimale afname 3 uur) € 20,70 (per uur € 6,90)
woensdag middag minimale afname 6 uur of (6,5 indien 11:30) € 41,40 (per uur € 6,90) of € 44,85 bij 6,5 uur
vrijdag middag minimale afname 6 uur € 41,40 (per uur € 6,90)
Verlengd uurtje 18:00-19:00 (betaling per uur) € 7,40
7:00-18:00 € 84,59 (per uur € 7,69)
(betaling per dagdeel/hele dag)
Buitenschoolse opvang (BSO) zonder schoolvakanties
ma/dins/donderdag 15:00-18:00 (minimale afname 3 uur) € 22,02 (per uur € 7,34)
woensdag en vrijdag-middag minimale afname 6 uur € 44,04 (per uur € 7,34)
Voorschoolse opvang (VSO) zonder schoolvakanties
Minimale afname 1,5 uur € 11,01 (per uur € 7,34)
Dagdelen
Momenteel hebben veel scholen een continue rooster. We werken met vaste dagdelen van minimaal 3 uur. Beginnend voor de middagen vanaf de eindtijd van de school tot 18.00 uur. Een dagdeel 's middags kan hierdoor verschillen. Afhankelijk van de school waar het kind op zit bijvoorbeeld, van 14:00 uur - 18:00 uur of van 14:30 uur - 18:00 uur.
In vakanties of bij studiedagen rekenen wij voor een middag of ochtend een dagdeel van 5,5 uur en dit is dan ook de minimale afname.
Inbegrepen: fruit, drinken, lunch, luiers en knutselmateriaal inbegrepen. Voor uitzonderingen zie ook de Huisregels. Aan het eind van het jaar wordt aan alle ouders de prijs voor het komend jaar doorgegeven.
Warme maaltijd
De warme maaltijd is nog steeds een succes. De warme maaltijd op de maandelijkse factuur vermeld.
De opgegeven kinderen krijgen een gezonde en gevarieerde warme maaltijd en een toetje aangeboden aan het einde van de dag.
€ 1,75 voor de kinderen tot 1,5 jaar en € 2,25 voor de oudere kinderen.
Aanmelden en afzeggen kan een week van te voren bij Ymke warmemaaltijd@kinderdagverblijf-lien.nl
Vervoer
De kinderen van basisschool Ravenstein, Sint Jozefschool, Het Vlot, Ichtusschool, Frans Naereboutschool en de Branding, brengen en halen wij te voet/fiets. De basisscholen de Wissel en VSV halen wij op met de auto. Hier rekenen wij € 1,25 per rit voor.
Ruilen
Ruilen van dag/dagdeel mag mits dit 2 weken van te voren via email is aangevraagd en als de groepsgrootte dit toelaat.
Ruilen bij ziekte
Dit mag mits dit een dag van te voren telefonisch is doorgegeven. Evt. broertjes/zusjes mogen die dag mee ruilen naar een andere dag diezelfde maand en als de groepsgrootte dit toelaat. Bij zieke kinderen die op een desbetreffende dag worden afgemeld of ziek moeten worden opgehaald wordt dag/dagdeel wel in rekening gebracht. Wij zijn afhankelijk van de groepsgrootte en kunnen geen garantie bieden dat ruilen altijd kan.
Kinderopvangtoeslag
Bovenstaande uurvergoeding is een brutoprijs. Afhankelijk van uw kinderopvangtoeslag kunnen de netto-prijzen veel lager uitvallen. Voor informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst: kinderopvang 2019
Ons registratienummer is: BS0 180561558
Kinderopvangtoeslag Calculator
Klik hier om te berekenen hoeveel u per saldo in 2019 voor uw kinderopvang betaalt.
Betalingen
De kosten voor opvang moeten vooraf per maand worden voldaan. De factuur wordt op de 20e van de maand verstuurd per e-mail. Mocht u niet in het bezit zijn van e-mail, dan ontvangt u de factuur per post. De mogelijkheid bestaat om via automatische incasso de factuur te voldoen. U kunt een incassoformulier aanvragen bij Eveline. Als u het formulier vervolgens ingevuld en ondertekend inlevert, dan zorgen wij voor de administratieve afhandeling. U kunt ook uw kinderopvangtoeslag direct bij ons laten storten. U kunt dit aangeven bij de belastingdienst. U ontvangt dan alleen een factuuur van uw eigen bijdrage. Kinderdagverblief Lien!
Feestdagen/sluitdagen Lien!
2019
1e paasdag 21 april
2e paasdag 22 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 30 mei
1e Pinksterdag 9 juni
2e Pinksterdag 10 juni
1e kerstdag 25 december
2e kerstdag 26 december
31 december zijn we open tot 18:00
nieuwjaarsdag 2020 1 januari
Opzeggen/wijzigen contract
De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient altijd schriftelijk voor of op de laatste werkdag van de maand door ons ontvangen te zijn.
Voor verminderen van de contracturen geldt een verwerkingstermijn van een maand. De aanvraag dient via mail voor of op de laatste werkdag van de maand bij ons binnen te zijn.
Flexibele opvang
U kunt bij ons ook flexibele opvang afnemen voor de voorschoolse opvang, voor meer informatie zie onze huisregels of stuur een email met uw vraag.